Stanowisko Zarządu TK Telekom Sp. z o.o.

Stanowisko Zarządu TK Telekom Sp. z o.o. 17 maja 2016 roku przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółce TK Telekom Sp. z o.o. poinformowali, że wchodzą w spór zbiorowy z pracodawcą, spowodowany niespełnieniem żądań, które dotyczą  wzrostu wynagrodzeń oraz zatrzymania redukcji zatrudnienia.
Zarząd TK Telekom Sp. z o.o. prowadzi stały dialog z przedstawicielami związków zawodowych. Zgodność z prawem, etyką, a także wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących interesariuszy Spółki jest priorytetem dla zarządzających organizacją. Bezpośrednie rozmowy oraz wymiana korespondencji w powyższych sprawach są prowadzone od lutego 2016 roku w formule dialogu społecznego. W odpowiedzi na oczekiwania zgłoszone przez przedstawicieli związków zawodowych  pracodawca przedstawiał w tym czasie propozycje zmian wysokości wynagrodzenia, jak i jego mechanizmu. Tym samym Zarząd TK Telekom uwzględnił oczekiwania strony związkowej, choć pozostały rozbieżności dotyczące szczegółowych rozwiązań. TK Telekom uznaje, że w każdej sytuacji należy prowadzić dialog z interesariuszami firmy i deklaruje dalsze prowadzenie konstruktywnych rozmów. Pracodawca dokłada najwyższych starań, aby proponowane rozwiązania były satysfakcjonujące dla wszystkich podmiotów rokowań. Dialog społeczny, także w zinstytucjonalizowanej formie sporu zbiorowego będzie, jak dotąd, stale prowadzony w Spółce

( źródło: TK Telekom )