Rozpoznaj zagrożenie, nie łam prawa – zachowaj prywatność i chroń swoje dane telekomunikacyjne

Rozpoznaj zagrożenie, nie łam prawa – zachowaj prywatność i chroń swoje dane telekomunikacyjne. Prezes UKE prezentuje informacje na temat niezgodnych z prawem sposobów wykorzystania usług telekomunikacyjnych oraz sposobów ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Dokument został opracowany na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zawiera dwie części. Pierwsza o charakterze informacyjnym zawiera m.in. spis sposobów wykorzystania usług telekomunikacyjnych, które są niezgodne z prawem, przykłady naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz omówienie konsekwencji prawnych wykorzystywania usług telekomunikacyjnych w sposób niezgodny z prawem. Druga część ma charakter poradnika i stanowi zbiór praktycznych wskazówek, których stosowanie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, pomoże zachować ich prywatność i ochronić przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych
Poradnik – sposoby wykorzystania usług telekomunikacyjnych

( Załączona poniżej informacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowi wypełnienie obowiązku prawnego wskazanego w art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) )

( źródło: UKE )