Miliony na Internet – UKE przystąpiło do oceny wniosków

Miliony na Internet – UKE przystąpiło do oceny wniosków. Urząd Komunikacji Elektronicznej przystąpił do oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach pierwszego konkursu w działaniu 1.1. POPC. Do dnia 20 maja do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło łącznie 79 wniosków po zakończonej ocenie formalnej dokonanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – (przekazano: 9 maja – 10, 13 maja – 48, 20 maja – 21 wniosków). Równocześnie odbywa się ocena I i II stopnia, po wcześniejszej ocenie formalnej wniosków. Według zasad eksperci dokonują oceny w zakresie: wskaźników produktu i rezultatu, spełnienia wymagań dla sieci NGA-POPC, harmonogramu zadań projektu i kamieni milowych, efektywności realizacji projektu (ocena techniczna i koszty), minimalizowania wkładu publicznego

( źródło: UKE )