Zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA)

Zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA). W ramach postępowania konsolidacyjnego Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji dotyczący rozpatrzenia wniosku Orange Polska S.A.
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )