Play podaje wyniki I kw. 2016 r.

PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 r. – komunikat prasowy. PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 r. Najważniejsze dane finansowe za 1 kw. 2016 r.:
– Całkowita baza klientów wzrosła do 14,42 mln (+13,7% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 50,9% z 48,3% na koniec 1 kw. 2015 r.
– Całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 441 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4% r/r
– Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 1 059 mln zł, co stanowi wzrost o 10,4% r/r
– Skorygowana EBITDA wyniosła 437 mln zł, co stanowi wzrost o 35,2% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2015 r.
– Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy baza abonencka wzrosła o 1 735 tys. abonentów netto, co jest porównywalne z wynikiem odnotowanym w okresie dwunastu miesięcy zakończonym w marcu 2015 r.
– Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2016 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 81,5% populacji. W zasięgu uruchomionej sieci 4G LTE ULTRA znajdowało się 40,8% populacji
– PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 25,5% (wzrost o 3,6 pp r/r).
W 1 kw. 2016 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę abonencką oraz kontynuował wzrost przychodów i wyniku EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 50,9% w 1 kw. 2016 r. w porównaniu z 48,3% w 1 kw. 2015 r. W 1 kw. 2016 r. do wzrostu skorygowanego wyniku na poziomie EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 31 marca 2016 r. zwiększyła się o 1 209 tys. netto
Czytaj dalej …

( źródło: Play )