Decyzja Prezesa UKE utrzymująca w mocy decyzję z 17 lutego 2016 r.

Decyzja Prezesa UKE utrzymująca w mocy decyzję z dnia 17 lutego 2016 r. Decyzja Prezesa UKE w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnika WACC) dla Orange Polska w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego. W dniu 5 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (KIGEiT) z dnia 7 marca 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE z dnia 17 lutego 2016 r. nr DHRT.WORK. 6091.1.2015.23, w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnika WACC) mającego zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (Rynek 5), wydał decyzję nr DHRT.WORK.609.5.2016.16, którą utrzymał w mocy decyzję z dnia 17 lutego 2016 r.
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )