Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na wybór podmiotu sporządzającego opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz. Ogłoszenie wyników konkursu na wybór podmiotu, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz. Przedmiotem Konkursu był wybór podmiotu, który stosownie do treści art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm,), na koszt Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu, który złożył wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz na kolejny okres, sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresu 415,1375-416,8875 MHz oraz 425,1375-426,8875 MHz. Oferty należało składać w siedzibie Prezesa UKE pod adresem ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – pokój nr 4, w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r., do godziny 10:00
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )