Wdrożenie szyny integracyjnej i dalsze prace w projekcie

Wdrożenie szyny integracyjnej i dalsze prace w projekcie. Informacja o stanie aktualnych prac prowadzonych w ramach projektu. 29 czerwca 2016 r., po uprzednim przeprowadzeniu testów akceptacyjnych, nastąpił odbiór końcowy szyny integracyjnej WSO2 ESB. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło 5 tygodni przed wyznaczonym terminem. Obecnie Wykonawca – Asseco Poland S.A. – świadczy usługę wsparcia technicznego oraz gwarancji. 19 lipca 2016 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie, dostarczenie i wdrożenie Systemu Rejestrów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca Alterout IT sp. z o.o. przygotował harmonogram realizacji umowy oraz rozpoczął realizację przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy został określony w harmonogramie realizacji na dzień 31 października 2016 r. Wykonawca Portalu Usług Elektronicznych (PUE) – S&T Services Sp. z o.o. – wykonał analizę modułu zarządzania PUE i obecnie prowadzi prace implementacyjne. 26 lipca 2016 r. rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie, konfigurację i uruchomienie wewnętrznego portalu informacyjnego – Intranet UKE z wykorzystaniem (wdrożeniem) posiadanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej CMS Liferay”. Za najkorzystniejsza uznana została oferta firmy Asseco Poland S.A. Termin na realizację przedmiotu umowy został ustalony na dzień 14 listopada 2016 r. Projekt nr: POIG.07.01.00-00-030/11 „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

( źródło: UKE )