Rejestracja kart SIM. Czy online ?

Na kanwie obowiązku rejestracji kart SIM klienci sieci podpytują nas, dlaczego operatorzy czynią “kombinacje”, pozwalając na wspomniany proces nie tylko we własnych punktach, ale podpisując umowy z zewnętrznymi podmiotami, zamiast uprościć sprawę, w tym wspomóc klientów, przebywających dłużej za granicą lub będących w podróży na czas do końca wymaganego okresu, w którym rejestracja SIM ma nastąpić – poprzez rejestrację on-line ? Jak się dowiadujemy, operatorzy nie mieliby nic przeciw umożliwieniu rejestracji kart przez internet. Niemniej, byłoby to niezgodne z prawem.  Jak podkreśla Biuro Prasowe Polkomtel – trudno byłoby o rzetelną weryfikację osoby, jak również dokumentów. Takie rozwiązanie, w razie zaistnienia problemów prawnych obarczałoby odpowiedzialnością zarówno operatora, jak i klienta. Dopóki zatem prawo nie odniesie się do tematu wprost – proces rejestracji musi być realizowany tak, jak to umożliwiono klientom dotąd. Zaznaczmy, że w momencie, kiedy klienci nie zarejestrują SIM w wymaganym terminie – numery zostaną wyłączone. Tych wyłączonych numerów, z różnych powodów, czy to wciąż braku wiedzy klientów, czy braku możliwości rejestracji ( pobyt za granicą ) lub innych – będzie na pewno niemało. Operatorom nie zależy na takim finale sprawy, którego sam nie spowodował. Będzie więc na pewno robił sporo, aby klienci zarejestrowali jak najwięcej SIM

( źródło: informacja własna )