T-Mobile odwraca trendy w bazie abonentów

T-Mobile odwraca trendy w bazie abonentów. T-Mobile Polska w drugim kwartale 2016 roku uzyskał najlepszy rezultat pod względem pozyskiwania klientów abonamentowych od 2013 roku. Odwrócenie trendów było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Spółki, która zakłada skupienie się na potrzebach klientów i podporządkowanie im wszystkich działań. Użytkownicy dobrze przyjęli nie tylko nowe, prostsze oferty, ale również ich sposób komunikacji. T-Mobile Polska stale inwestuje w przyśpieszenie i rozszerzenie zasięgu LTE, który obecnie obejmuje 95% populacji kraju. Zwiększona aktywność i inwestycje Spółki znalazły odzwierciedlenie w  wynikach finansowych pierwszego półrocza 2016 roku. T-Mobile Polska na koniec czerwca 2016 roku obsługiwał 11,635 miliona klientów. Baza klientów usług abonamentowych wyniosła 6,516 miliona, a usług przedpłaconych 5,119 miliona. Liczba przyłączeń netto w bazie klientów kontraktowych w drugim kwartale 2016 r. poprawiła się, zarówno w porównaniu do ubiegłego roku, jak i do poprzedniego kwartału. Osiągnięty obecnie przez T Mobile Polska wynik jest najlepszym uzyskanym przez Spółkę od czwartego kwartału 2013 roku. W tym samym czasie baza użytkowników usług przedpłaconych zmniejszyła się o 183 tysiące w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br. Jest to przede wszystkim efekt wprowadzenia nowego standardu utrzymywania w systemach numerów prepaid po upływie terminu ich ważności
Czytaj dalej …

( źródło: T-Mobile )