Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR na Rynku 5

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR na Rynku 5. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”. W dniu 11 sierpnia 2016 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 7 stycznia 2015 r. wydał decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”, zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r., następnie zmienioną decyzjami Prezesa UKE (Oferta SOR), w zakresie zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na OPL w decyzji Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r. nr DART-SMP-6040-1/14(121) (Decyzja SMP Rynek 5)
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )