Konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowy dotyczące dostępu do budynków

Konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowy dotyczące dostępu do budynków. dostępu w zakresie kosztów do budynków. Z dniem 18 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowy dotyczące dostępu do budynków nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 przy ul. Jana Kantego Przyzby w Krakowie oraz dostępu do budynków nr 6, 8, 10 przy ul. Magnolii w Krakowie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy spółka jawna, w zakresie kosztów związanych z dostępem do tych budynków, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )