Notyfikacja projektów decyzji i postanowienia w ramach postępowania konsolidacyjnego

Notyfikacja projektów decyzji i postanowienia w ramach postępowania konsolidacyjnego.  Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej, BEREC oraz krajowym organom regulacyjnym państw członkowskich projekty decyzji i postanowienia dotyczące hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji. Dnia 22 sierpnia 2016 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty:
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )