Wyniki konsultacji decyzji dla rynku 3a/2014

Wyniki konsultacji decyzji dla rynku 3a/2014. Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla hurtowego rynku lokalnego dostępu w stałej lokalizacji. W dniach 28 czerwca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszarów gminnych określonych w Załączniku nr 1 do projektu tej decyzji, ustalenia, że na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszarów gminnych określonych w  Załączniku nr 1 do projektu tej decyzji, występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczenia Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszarów gminnych określonych w  Załączniku nr 1 do projektu tej decyzji, oraz nałożenia na Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązków regulacyjnych.
W wyznaczonym terminie swoje stanowiska odnośnie projektowanej decyzji zgłosiły następujące podmioty:
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )