Wyniki konsultacji dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz

Wyniki konsultacji dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Dnia 14 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r.
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )