Wyniki konsultacji postanowienia dla rynku 3a/2014

Wyniki konsultacji postanowienia dla rynku 3a/2014. Wyniki konsultacji postanowienia o skutecznej konkurencji dla rynku 3a/2014 (hurtowy rynek lokalnego dostępu w stałej lokalizacji). W dniach 28 czerwca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarach gminnych, określonych w Załączniku nr 1 do projektu tego postanowienia, ustalenia, że na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarach gminnych, określonych w Załączniku nr 1 do projektu tego postanowienia nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą oraz ustalenia, że na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarach gminnych, określonych w Załączniku nr 1 do projektu tego postanowienia występuje skuteczna konkurencja. W wyznaczonym terminie swoje stanowiska odnośnie projektowanego postanowienia zgłosiły następujące podmioty:
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )