Wzmocnienie pozycji Tomasza Szeląga w Grupie Zygmunta Solorza-Żaka

Wzmocnienie pozycji Tomasza Szeląga w Grupie Zygmunta Solorza-Żaka. Tomasz Szeląg, CFO Grupy Polsat, odpowiadający za szeroko rozumiane finanse w całej grupie kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka wejdzie w skład Rad Nadzorczych spółek Grupy. Funkcje Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Katarzyna Ostap-Tomann. Tomasz Szeląg swoje zadania nadzorowania i kierowania finansami Grupy będzie realizował z poziomu nadzoru właścicielskiego, wchodząc w skład Rad Nadzorczych Spółek Grupy. Jest już członkiem Rad Nadzorczych Telewizji Polsat Sp. z o.o., ZE PAK S.A. i Plus Banku S.A, a teraz zostanie powołany do Rad Nadzorczych Cyfrowego Polsatu S.A i Polkomtelu Sp. z o.o. W związku z powyższym nie będzie już zasiadał w Zarządach obydwu spółek. “Jest to awans i kolejny krok w rozwoju kariery Tomasza Szeląga w naszej Grupie. Uznaliśmy, że swoje zadania nadzorowania i kierowania finansami Grupy będzie najefektywniej realizował z poziomu nadzoru właścicielskiego, czyli wyższego niż szczebel zarządów” – powiedział Zygmunt Solorz-Żak. Funkcje Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Katarzyna Ostap-Tomann, która dotychczas była zastępcą Tomasza Szeląga w Grupie i zasiada już w Zarządzie Telewizji Polsat. Objęcie stanowiska przez Katarzynę Ostap-Tomann gwarantuje utrzymanie dotychczasowej polityki finansowej Grupy. Zmiany wejdą w życie 1 października br.

( źródło: Cyfrowy Polsat )