Modernizacja stacji Aero2 w Jeleniej Górze. Co z resztą ?

Grupa Plusa zmodernizowała starą stację Aero2, na maszcie Orange, przy ul. Karola Miarki 42 w Jeleniej Górze. Po modernizacji zmieniły się adresy Cell Id w paśmie UMTS900. Obecnie propagowane, to: Cell Id: 3971 / 3972 / 3973, LAC 32009, RNC 3200. Do stacji dołożono również LTE800 i to było bardzo dobre rozwiązanie ze względu na sąsiedztwo tego pasma w stacjach obok. Niestety, przy okazji modernizacji nie zaimplementowano w stacji ani wydajniejszego i pojemniejszego UMTS2100, ani GSM900, choć stacja jest zlokalizowana w obszarze deficytu dostępu do sieci w paśmie GSM900. Dedykowanie UMTS900 dla głosu jest zubażaniem pasma dla transmisji danych. Ze względu na brak UMTS900 kolejno w stacjach: BT33473, BT34555 oraz BT34526 i BT33522 – UMTS900 ze stacji przy ul. Karola Miarki 42 jest widoczny aż w śródmieściu, przez co spada jakość transmisji danych, oscylująca średnio w zakresach 1.5 -3 Mbps w download. Gdyby w stacjach, jak wyżej pojawił się UMTS900, a w stacji BT-30582 LTE1800, zaś w stacji przy ul. Karola Miarki 42 – UMTS2100 – wszystko pracowałoby zdecydowanie lepiej: stabilniej i wydajniej. Przypominamy grupie o trzech, kluczowych stacjach w mieście, gdzie pracuje wyłącznie GSM. Dwie z nich, to wylot z Jeleniej Góry w kierunku Karpacza, drogą wojewódzką nr 367, zaś trzecia, to stacja w centrum zdrojowej dzielnicy Cieplice, przy ul. Cervi 14. Numery kodowe stacji, to odpowiednio: BT-34517, BT34562 ( odpowiednio ul. Sudecka 42 i ul. Sudecka 79 ) oraz BT33237 ( ul. Cervi 14, dzielnica Cieplice ). Przy okazji nie sposób nie dodać, iż w samym śródmieściu wciąż pracuje instalacja wyłącznie dookólna, również tylko w GSM. Wcześniej operator tłumaczył się brakiem miejsca na urządzenia, ze względu na obecność urządzeń T-Mobile, który dołączył do tej lokalizacji jako … drugi !!! ( ul. Pocztowa 9, dach Poczty Głównej ). Po integracji T-Mobile jednak tę lokalizację opuścił, zaś dookólna stacja GSM only w Plusie, jak była – tak jest niemodernizowana do dziś ( BT33262)

( źródło: informacja własna )