Netia wzmacnia bezpieczeństwo swoich Klientów i nawiązuje współpracę z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa

Netia wzmacnia bezpieczeństwo swoich Klientów i nawiązuje współpracę z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Operator podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na mocy której Netia rozpoczęła współprace z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCCyber). Współpraca między Zespołem Security Operations Center “CERT NETIA” i organem Państwowym zapewnia Klientom Grupy Netia dodatkową ochronę przed cyberprzestępstwami i zagrożeniami płynącymi z sieci. Zespół Security Operations Center (tzw. “CERT NETIA”) to komórka w ramach Działu Bezpieczeństwa dedykowana dbaniu o bezpieczeństwo klientów Netii, monitorowania i analizowania informacji o szkodliwym ruchu w sieci i analizowaniu incydentów bezpieczeństwa. Pracownicy CERT to wysokiej klasy specjaliści, którzy dbają o bezpieczeństwo Klientów Netii, a także ich zasobów. Chronią ich przed cyberatakami i udzielają wsparcia technicznego i biznesowego. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (tzw. „NCCyber”) ma za zadanie strzec bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonuje jako ośrodek wczesnego ostrzegania, który ostrzega przed zagrożeniami płynącymi z sieci 24 godziny na dobę przez cały rok. Centrum zajmuje się również obsługą zgłoszeń szkodliwych i nielegalnych treści w Internecie. Swoje zadania ma realizować m.in. poprzez współpracę z ośrodkami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu, a także środowiska naukowego

( źródło: Netia )