Stan sieci w grupie Plusa – sierpień 2016 r.

W związku ze sporym zainteresowaniem klientów sieci oraz podmiotów z branży przemysłu, w tym na obszarze strefy przemysłowej, prezentujemy stan sieci w grupie Polkomtela na dzień dzisiejszy, z sugestiami, co należy uczynić, aby sieć pracowała należycie, a sygnał był dostępny tam, gdzie powinien. Stan wyposażenie stacji wygląda, jak niżej:
1) BT-34513, Jelenia Góra, ul. Wrocławska 75, wieża kościoła. Wyjazd z Jeleniej Góry, drogą krajową nr 3 w kierunku Wrocławia: GSM / UMTS900 /LTE800 / LTE1800
2) BT-30668, Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 48, rurowy maszt własny. Sąsiedztwo galerii handlowej “Galeria Sudecka” oraz skupiska bloków 10-piętrowych Osiedla Zabobrze, w których około 60 % nie ma zasięgu wewnątrz budynków. Stąd wskazana jest budowa conajmniej trzech, kolejnych stacji.
Sugestie, to:
a) ul. Komedy-Trzcińskiego 2, gdzie jest już działająca stacja podmiotów, współwłaścicieli Networks!
b) ul. Elsnera, blok 10-piętrowy
c) ul. Ogińskiego, sąsiedztwo Szpitala Wojewódzkiego
Obecne technologie w stacji BT-30668, to: GSM / UMTS900 / UMTS2100/LTE1800 ( trzy sektory )
3) BT-33217, Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14, dach bloku 10-piętrowego. Technologie obecne w stacji, to: GSM / UMTS2100 ( trzy sektory ), UMTS900, LTE800, LTE1800 ( cztery sektory )
4) BT-34515, Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 27, dach domu towarowego “Galeria Karkonoska”. Ze względu na nieroztropne rozmieszczenie anten na krawędziach dachu oraz ich niskie posadowienie względem choćby stacji konkurencji w postaci podmiotów-współwłaścicieli Networks! – wskazana jest przebudowa stacji, w tym dołożenie czwartego, wschodniego sektora w każdym z pasm. Technologie obecne na stacji: GSM / UMTS2100 (trzy sektory), LTE1800 ( cztery sektory, split )
5) BT-34526, Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 ( dach kamienicy 3 piętrowej ). Wskazana modernizacja stacji, jej doposażenie do UMTS900 i LTE800 oraz dołożenie czwartego sektora. Technologie obecne na stacji: DCS / UMTS2100 / LTE1800
6) BT-33173, Jelenia Góra, ul. Wzgórze Kościuszki 6, maszt LOK. Stacja dwusektorowa. Wskazana rozbudowa stacji do trzech sektorów, której operator od lat unika i dołożenie UMTS900 oraz LTE800. Technologie obecne na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE1800
7) BT-33473, Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53, dach ZREMB, wylot z Jeleniej Góry łącznikiem dróg krajowych: nr 3 i nr 30 w kierunku dwóch przejść granicznych:
a) w Jakuszycach z Republiką Czeską
b) w Zgorzelcu z Niemcami
Przez całą dobę trwa tu ruch, podobny do autostradowego
Technologie obecne na stacji: GSM / LTE800
Ostatnia, niedawna modernizacja stacji spowodowała jej rozszerzenie z dwóch do trzech sektorów, choć wskazane są cztery ( czwarty, z azymutem na północ, na budowane osiedle mieszkaniowe oraz część szlaku kolejowego: Jelenia Góra – Harrachov ). Ze względu na rozsądek w przełączeniach terminala względem stacji w sąsiedztwie, stacja BT-33473 powinna w trybie natychmiastowym zostać doposażona do UMTS2100 oraz LTE1800
Przy modernizacji warto mieć na uwadze zrealizowanie dedykowanych sektorów na dwa kierunki szlaku kolejowego: Jelenia Góra – Harrachov ( dziś tak nie jest ), na wylot z Jeleniej Góry, drogą krajową nr 30 do Zgorzelca, na śródmieście oraz na wspomniane wcześniej osiedle mieszkaniowe
8) Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42, maszt Orange. Stacja w nowym zestawie, po modernizacji uruchomiona wczoraj. Technologie obecne na stacji: UMTS900 / LTE800 / LTE1800 ( trzy sektory ). Ze względu na sąsiedztwo szlaku kolejowego do Harrachova, strefy ekonomicznej oraz zabudowań z deficytem sygnału – stacja jest bardzo obciążona ruchem. Ze względu na logikę komunikacji ze stacjami w sąsiedztwie oraz proporcjonalne rozłożenie ruchu aż prosi się o jej rozbudowę o GSM i pojemne oraz wydajne UMTS2100
9) BT-33522, Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1, wieża kościoła. Stacja trójsektorowa. Ze względu na braki sygnału w śródmieściu sugerujemy jej rozbudowę do czterech sektorów. Dziś bardzo brakuje sektora zachodniego, który dokryłby chociaż galerię handlową “Nowy Rynek” oraz ciąg zabudowań kamienicznych przy ul. Poznańskiej, przy ul. Podwale oraz część ulicy Sobieskiego. Technologie obecne na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE1800
Ze względu na kluczowe znaczenie dla śródmieścia, oprócz dołożenia czwartego sektora, sugerujemy jej rozbudowę stacji do kompletu pasm, czyli o brakujące UMTS900 oraz LTE800 oraz LTE2600
10) BT-33262, Jelenia Góra, ul. Pocztowa 9, antena dookólna, na dachu Poczty Głównej. Stacja pracuje wyłącznie w GSM. Ponieważ zniknęły przeszkody w postaci braku miejsca na sprzęt w budynku oraz dodatkowe instalacje na dachu ( rezygnacja ze stacji przez T-Mobile po integracji w ramach Networks! ) – sugerujemy zabranie się za wspomnianą stację i zlikwidowanie tego – jakkolwiek nie patrzeć – technicznego kuriozum. Ze względu na spory deficyt sygnału w starych kamienicach w sąsiedztwie sugerujemy wybudowanie kompletnej w pasma, czterosektorowej stacji
11) BT-34512, Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 120, maszt własny. Ze względu na braki w sygnale w sąsiedztwie sugerujemy dołożenie czwartego sektora orz uptilt mechaniczny anteny, dedykowanej na kierunek do turystycznego Staniszowa. Ponadto nie jest zrozumiały brak obecności LTE1800 w tym miejscu. Technologie obecne na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800
12) BT-34517, Jelenia Góra, ul. Sudecka 42, dach KS “Spartakus” jeden sektor DCS i jeden sektor GSM, z azymutem na hotel “Mercure”, tory antenowe T-Mobile, który posiada tu pełną, trójsektorową stację GSM / DCS / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800. To, co prezentuje Polkomtel można nazwać tylko niedbalstwem i kolejną stacją “kuriozum”. Stacja sąsiaduje z oblężoną ruchem przez całą dobę drogą wojewódzką nr 367: Jelenia Góra – Karpacz oraz Jelenia Góra – Kowary – Przejście graniczne Okraj oraz Przejście graniczne Lubawka. Sugerujemy rozbudowę tej stacji do trzech sektorów w pełnym zakresie pasm
13) BT-34562, Jelenia Góra, ul. Sudecka 79, dach GOPR. Stacja trójsektorowa, kolejny raz pracująca wyłącznie w GSM. Podobnie, jak stacja BT-34517, to sąsiedztwo z drogą wojewódzką nr 367, oblężoną ruchem. Istnienie tu tylko GSM jest logicznie niewytłumaczalne. Tym bardziej, że o tę lokalizację operator walczył spory czas. Oprócz doposażenia do kompletu pasm sugerujemy jej rozbudowę o czwarty sektor na północ, w kierunku na osiedle mieszkaniowe
14) BT-34561, Jelenia Góra, ul. W. Pola 8, niski dach drukarni
Dostępne technologie: UMTS2100 / LTE800
Ze względu na sąsiedztwo dworca PKP i szlaku kolejowego do Wrocławia oraz obwodnicy południowej Jeleniej Góry – brak tu kompletu pasm, w tym LTE1800 – jest logicznie niewytłumaczalny
15) BT-33237, centrum zdroju, dach Sanatorium MSW “Agat”. Stacja trójsektorowa. Pracująca tylko w GSM w centrum zdroju !!! Współwłaściciele Networks! posiadają tu stację GSM / DCS / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800. To, co realizuje Polkomtel jest nielogiczne i szkodzące jakości sieci w tej dzielnicy
16) BT-30667, Cieplice centrum, wieża kościoła ewangelickiego. Stacja trójsektorowa. Sugerujemy rozbudowę do czterechg sektorów. Technologie obecne na stacji, to: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800
17) BT-34558, Jelenia Gora, ul. Cieplicka 83, dach niskiego, 3-piętrowego biurowca. Azymuty na stacji dobrano nielogicznie i dziś tak naprawdę nie wiadomo, co ta stacja ma pokryć. Ze względu na spory deficyt sygnału w sąsiedztwie sugerujemy jej rozbudowę o GSM900 i UMTS2100 oraz o czwarty sektor. Technologie obecne na stacji: UMTS900 / LTE800 / LTE1800
18) BT-33739, Jelenia Góra, Zamek Chojnik. Trójsektorowa stacja, która mogłaby być perełką, w postaci “parasola”, dokrywającego dzielnicę Sobieszów, część dzielnicy Cieplice, drogę do Karpacza od strony dzielnicy Sobieszów oraz pokryć w dużej mierze drogę pomiędzy dzielnicami: Sobieszów orz Jagniątków. Ktoś jednak przyjął założenie, że ze względu na wysokie posadowienie i pewnie nieco trudniejszy dojazd – nie warto sobie nią głowy zawracać. Nie dość, że nie zapanowano nad tiltami, to na dodatek brak tu kompletu pasm, bo tylko tak stacja mogłaby logicznie korespondować z tym, co działa na dole. Aż prosi się o dołożenie UMTS2100 i LTE w obu zakresach. Logicznym ze względu na potencjalnie możliwe pokrycie jest jej rozbudowa o czwarty sektor. Technologie na stacji : GSM / UMTS900
19) Jelenia Góra, ul. Romera 6, maszt Orange. Stacja trójsektorowa. Warto doposażyć ją w logiczny i spójny układ technologii, tj. rozszerzyć o UMTS2100 i GSM. Dziś pracuje tu UMTS900 i LTE1800
20) Jelenia Góra, ul. Narciarska 6 ( Jagniątków ), rurowy maszt własny. Stacja, o której uruchomienie walczono ponad 10 lat. Po uruchomieniu zaimplementowano najpierw split antenowy GSM only, który na szczęście dziś jest już historią, a działa ledwie GSM i LTE800. Przy takiej walce i ogromnych, pokładanych nadziejach w tej stacji jako jedynej w dzielnicy i dokrywającej góry aż prosi się o zadanie pytania, gdzie jest czwarty sektor ( np. taki układ jest w stacji Networks! przy ul. Wczasowej 6 ) oraz gdzie jest UMTS2100, UMTS900 i LTE1800 ?
21) BT-34555, Jelenia Góra, ul. Żeromskiego 2, były szpital, obecnie hospicjum “Caritas”. Stacja z grupy “niewypałów” Polkomtela, z losowymi azymutami i z brakiem dedykowanego sektora na bieg ul. Wolności ku śródmieściu. Pierwszy sektor powinien być mechanicznie podniesiony, cała stacja powinna być przebudowana na wyższą wysokość, doczekać się kompletu pasm i czwartego sektora. W planie jest tylko dołożenie UMTS900. Dziś działa GSM / UMTS2100 i LTE1800. Przydałoby się również dołożyć LTE800
22) BT-30582, Jelenia Góra, ul. Wolności 179, maszt własny przy biegu drogi centrum – Cieplice. Jedna z bardziej kluczowych stacji w mieście w zakresie przenoszenia ruchu zanim nie rozbudowano sieci o LTE. Brak LTE1800 i późne dołożenie LTE800 spowodowało zdegradowanie tej stacji jako znaczącej w układzie sieci w mieście. Ponieważ jej lokalizacja jest kluczowa, wskazujemy na tę okoliczność, na konieczność jej rozbudowy o czwarty sektor. Brak LTE1800 w stacji BT30582 powoduje ponadto, że przeciążona jest w tym paśmie stacja przy ul. Karola Miarki 42, na maszcie Orange
23) BT-33741, Jelenia Góra, ul. W. Pola 31. Maszt własny na terenie Fabryki Leków “Jelfa”. Względem tej stacji nie mamy większych zastrzeżeń poza sugestią rozbudowania jej do czterech sektorów. Obecne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE2100

Ze względu na deficyty w sygnale sieci w mieście wskazujemy na potrzebę dobudowania kolejnych stacji. Co zastanawiające, kilka z nich od lat “wisi” na liście wydanych pozwoleń radiowych bez skutku w postaci budowy stacji. Ot choćby, przy ul. Wyczółkowskiego 59, czy Kochanowskiego 10. Nasze sugestie, dotyczące rozbudowy sieci i mądrze propagowanego sygnału, to lokalizacje:
a) ul. Łączna ( stacja była również w wykazie wydanych pozwoleń radiowych )
b) ul. Wiłkomirskiego ( np. blok 10-piętrowy )
c) ul. Komedy-Trzcińskiego 2, blok 10-piętrowy, dowieszenie się do instalacji T-Mobile
d) ul. Elsnera ( np. dach bloku 10-piętrowego )
e) ul. Mostowa 2 ( dowieszenie się do instalacji Orange )
f) ul. Ogińskiego, sąsiedztwo Szpitala Wojewódzkiego, np. maszt
g) ul. Wiejska 33 ( dowieszenie się do instalacji Orange )
h) ul. Lwówecka, wybudowanie wysokiego masztu na terenie Oczyszczalni Ścieków
o) ul. Wyczółkowskiego 59 ( dowieszenie się do instalacji Orange )
p) ul. PCK 23 ( wieża kościoła, skorzystania z instalacji Play )
q) ul. Lubańska ( zagoszczenie na maszcie Orange )
r) ul. Wolności 299 ( skorzystania z instalacji T-Mobile )
s) ul. Gabrieli Zapolskiej ( wybudowanie stacji na dachu bloku )
t) Dąbrowica ( celem pokrycia dzielnicy Osiedle Łomnickie ), wybudowanie masztu obok komina Fabryki Papieru, na którym jest stacja Play lub instalacja anten z czterema sektorami na tym kominie
u) ul. Kochanowskiego 10 ( budynek Starostwa Powiatowego, stacja znajduje się na liście w wykazie wydanych pozwoleń radiowych UKE od dłuższego czasu )
w) ul. Nowowiejska 43, budynek Komendy Miejskiej Policji
x) ul. Nowowiejska 3, budynek Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego
y) ul. Lubańska, część zachodnia, celem pokrycia dzielnicy Goduszynz) ul. Cieplicka, dach jednej z kamienic. Ciąg starych kamienic wzdłuż ulicy Cieplickiej, od centrum zdroju, w kierunku Osiedla Orle, to niemal 100 % bez efektywnego zasięgu sieci
ź) ul. Elewów, cel: pokrycie sygnałem osiedla mieszkaniowego, powstałego po zlikwidowanej jednostce wojskowej, w tym części wydziałów UM i UW, które znajdują się na tym obszarze
ż) ul. Słowackiego 3, np. metalowy komin Mercedes-Benz Mirosław Wróbel. Cel: dokrycie gęsto zabudowanej ulicy Wolności, w tym miejsc, gdzie nie dociera sygnał ze stacji BT34526, BT33173, a już nade wszystko BT34555, którą, jak wspomniano wyżej – wybudowano w sposób nieprzemyślany
ź) ul. Krośnieńska, cel: pokrycie wewnątrz budynków ulicy Krośnieńskiej, ulic sąsiadujących, w tym również Osiedla Słoneczna Dolina, na styku Jeleniej Góry i turystycznego Staniszowa
aa) ul. Piłsudskiego
ab) skrzyżowanie ulic: Sudeckiej oraz Wojska Polskiego. Stacja mogłaby się znajdować na przykład na budynku Urzędu Miasta
Choć lista sugestii w zakresie wybudowania stacji może się wydać długa – świadczy ona nade wszystko o skali braków w sygnale sieci operatora. Przy okazji warto nadmienić, iż podmioty-współwłaściciele Networks!, choć mają 100 % stacji wyposażonych w Jeleniej Górze z zestaw: GSM / DCS / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800 – również mają sporo braków w sygnale. Naszym zdaniem, gdyby wszystkie podmioty nawiązały w tym zakresie współpracę – każdy z nich sporo by skorzystał, a finalnie skorzystaliby klienci

Przy okazji kolejnego materiału, tyczącego się jakości pokrycia i sieci, odsyłamy do naszych niedawnych artykułów pod adresy:
1) http://gsm.biz.pl/2016/08/29/plus-na-trasie-od-slaska-przez-kotline-klodzka/
2) http://gsm.biz.pl/2016/08/26/lubuskie-ciag-dalszy/
3) http://gsm.biz.pl/2016/08/23/zabrac-karnie-operatorom-czestotliwosci/

( źródło: informacja własna )