WSA oddali skargę Polkomtela

WSA oddali skargę Polkomtela. Wyrok w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na rzecz P4 sp. z o.o. W dniu 30 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej jako „WSA w Warszawie”) rozpoznał sprawę ze skargi spółki pod firmą Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Polkomtel”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako „Prezes UKE”) z dnia 30 października 2015 r. nr DZC-WAP-5174-2/13(387) oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa UKE z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-2/13(236) w przedmiocie dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. WSA w Warszawie oddali skargę Polkomtela w całości
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )