Wyjaśnienie treści SWPK

Wyjaśnienie treści SWPK. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków postępowania konkursowego (SWPK) na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, za rok 2017 i za rok 2018 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2018, na rok 2019 oraz na rok 2020 Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej instrukcją w zakresie prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej oraz opisem kalkulacji kosztów usług. Zgodnie z pkt 5.1 „Wyjaśnianie treści SWPK”, treść wyjaśnień SWPK Prezes UKE publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami znajduje się w załączniku

( źródło: UKE )