Objazd Kotliny Kłodzkiej

Osobom zainteresowanym oraz … grupie Polkomtela, w tym planistom, radiowcom oraz osobom, odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji w grupie prezentujemy ponownie log z przejechanej trasy od Bytomia, z objazdem Kotliny Kłodzkiej i powrotem do Bytomia. Tym razem dane w logu są obrobione, a adresy sieciowe są skorelowane z danymi o lokalizacji stacji, co pomoże łatwiej zidentyfikować – niestety – poziom irracjonalnych przełączeń terminala w drodze, w tym zadać pytanie: jak sieć może logicznie przełączyć terminal w momencie nadchodzącego połączenia głosowego, kiedy ze względu na brak jednorodności technologii na stacjach – jest on w tym momencie obsługiwany przez LTE częstokroć ze stacji odległej nawet o około 30 kilometrów. Zapewne ci, którzy znają teren, o którym mowa będą mieli świadomość – identyfikując lokalizację terminala po współrzędnych GPS – jak nielogicznie pracuje sieć w grupie Plusa przy obecnej technologicznej mieszaninie i ile połączeń głosowych w drodze może w ogóle nie zostać zestawionych z przyczyn, o których mowa wyżej ?
Plik logu tutaj

( źródło: informacja własna )