Zapowiedź warsztatów w zakresie dostępu do instrumentów finansowych dla MŚP działających w sektorze telekomunikacyjnym

Zapowiedź warsztatów w zakresie dostępu do instrumentów finansowych dla MŚP działających w sektorze telekomunikacyjnym. W dniu 9 września br. Ministerstwo Cyfryzacji organizuje warsztaty dla przedstawicieli sektora bankowego. Ich celem jest zaangażowanie tych podmiotów w prace nad przygotowaniem mechanizmów zapewnienia wkładu własnego dla przedsiębiorców realizujących inwestycje szerokopasmowe w ramach PO PC, a także tych, którzy robią to na zasadach komercyjnych. To kolejny etap realizowanego przez Ministerstwo, konsekwentnie od stycznia 2016 r., procesu, który zaczął się od rozpoznania potrzeb MŚP w zakresie finansowania dłużnego.
Na jakiej podstawie diagnozowaliśmy problem ?
– trudności w finansowaniu wkładu własnego oraz współpracy z bankami komercyjnymi, zgłaszanych w ostatnich latach przez przedsiębiorców w ramach „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”, działającym przy Ministrze Cyfryzacji oraz innych spotkań konsultacyjnych z sektorem MŚP;
– ankiety przeprowadzonej w roku 2016 przez Związek Banków Polskich wśród banków komercyjnych. Wyniki ankiety wskazywały, że sektor bankowy dopiero uczy się finansować inwestycje szerokopasmowe, a jego działania ostrożnościowe wynikają często z niepełnej wiedzy o sektorze. Dotyczyła ona w szczególności infrastruktury telekomunikacyjnej i jej wartości. Dla polskich banków infrastruktura telekomunikacyjna nie stanowi wystarczającego przedmiotu zabezpieczenia np. dla kredytu.
– przeprowadzonej przez resort cyfryzacji w I kwartale. 2016 r. ankiety diagnozującej problemy MŚP realizujących inwestycje szerokopasmowe
Czytaj dalej …

( źródło: Ministerstwo Cyfryzacji )