Wyniki testu zawężania marży (testu MS)

Wyniki testu zawężania marży (testu MS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 5 września 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone testy zawężenia marży w odniesieniu do usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcjach „100000 kbit/s” oraz „300000 kbit/s”, występujących jako usługi samodzielne, obowiązujących na terenie całego kraju. Pełne informacje o wyniku Testu MS zostały zawarte w załączonym pliku

( źródło: UKE )