WSA oddalił skargę Polkomtela – rezerwacja częstotliwości P4

WSA oddalił skargę Polkomtela. Wyrok w sprawie rezerwacji częstotliwości na rzecz P4. W dniu 8 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) ogłosił sentencję wyroku w sprawie ze skargi Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Polkomtel”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 30 października 2015 r. nr DZC-WAP-5174-3/13(383), utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-3/13(234), dokonującą na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości o szerokości 2×5 MHz z zakresu 1734,9-1739,9 MHz oraz 1829,9-1834,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej, do dnia 31 grudnia 2027 r., wydanej po przeprowadzeniu przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9-1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej. WSA wyrokiem oddalił skargę Polkomtela w całości
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )