WSA oddalił skargę Polkomtela – rezerwacja częstotliwości T-Mobile

WSA oddalił skargę Polkomtela. Wyrok w sprawie rezerwacji częstotliwości na rzecz T-Mobile. W dniu 8 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) ogłosił sentencję wyroku w sprawie ze skargi Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Polkomtel”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 30 października 2015 r. nr DZC-WAP-5174-5/13(378), utrzymująca w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-5/13(228), dokonującą na rzecz T-Mobile Polska S.A. rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości o szerokości 2×5 MHz z zakresu 1744, 9-1749,9 Mhz oraz 1839,9 MHz- 1844, 9 Mhz na obszarze całego kraju przeznaczonych do świadczenia usług w służbie ruchomej lub stałej, do dnia 31 grudnia 2027 r., wydanej po przeprowadzeniu przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9-1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej. WSA wyrokiem oddalił skargę Polkomtel w całości
Czytaj dalej …

( źródło: UKE )