Przegląd ram regulacyjnych – propozycja Komisji Europejskiej

Przegląd ram regulacyjnych – propozycja Komisji Europejskiej. 14 września Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadaną kompleksową reformę regulacji telekomunikacyjnych. Jest to jeden z najambitniejszych projektów w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Nowe przepisy zostały przedstawione w formie jednej dyrektywy – Europejskiego Kodeksu Komunikacji Elektronicznej. Towarzyszy im również pakiet dodatkowych dokumentów
Co zakłada reforma
Zaprezentowany dokument zakłada zmiany właściwie we wszystkich głównych obszarach regulacji – dostępie do infrastruktury, regulacjach widma radiowego, definicji i regulacjach usług łączności elektronicznej, usłudze powszechnej czy kompetencjach poszczególnych instytucji. Komisja proponuje też nowy cel ram regulacyjnych – zapewnienie powszechnego dostępu i wykorzystania łączności o bardzo dużej przepustowości.
Komunikat Komisji Europejskiej
Propozycji nowych przepisów towarzyszy Komunikat Komisji Europejskiej (Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society). Wskazuje on cele w zakresie łączności do roku 2025, wykraczające poza obecnie realizowaną Europejska Agendę Cyfrową. Zgodnie z tymi celami , wszystkie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do sieci o przepustowości przynajmniej 100 Mbps.Natomiast kluczowe jednostki użyteczności publicznej – jak szkoły, węzły transportowe czy szpitale – mają mieć dostęp gigabitowy. Komisja podkreśla też strategiczny cel, jakim jest rozwój sieci 5G i usług o nią opartych.
Nowe rozporządzenie o BEREC
Wśród zaprezentowanych dokumentów znajduje się również nowe rozporządzenie o BEREC. Towarzyszy im również rozporządzenie umożliwiające przeznaczenie środków publicznych na zapewnienie hot spotów Wi-Fi w centrach miast i miejscowości. Środki na ten ostatni cel mają pochodzić m.in. z funduszu Connecting Europe Facility.
Czekamy na Państwa stanowiska i opinie
W związku z zakresem zmian oraz objętych nimi podmiotów prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii odnośnie zaproponowanych zmian – szczególnie odnośnie Europejskiego Kodeksu Komunikacji Elektronicznej. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska Rządu do propozycji aktów prawnych.
Prosimy o przesyłanie powyższych materiałów do środy, 28 września, na adresy:
– beata.borucka@mc.gov.pl;
– ignacy.swiecicki@mc.gov.pl.
Wspomniane wyżej dokumenty można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej

( źródło: Ministerstwo Cyfryzacji )