Publikacja listy białych plam NGA w Polsce

Publikacja listy białych plam NGA w Polsce. Prezentujemy Państwu najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie:
– danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,
– danych z tegorocznych konsultacji społecznych obszarów białych NGA
Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

( źródło: Ministerstwo Cyfryzacji )