GUS przedstawił dane na temat rynku łączności w 2015 r.

GUS przedstawił dane na temat rynku łączności w 2015 r. Przychody firm telekomunikacyjnych w Polsce wzrosły w 2015 r. do 39,9 mld zł. Z danych przedstawionych w publikacji GUS wynika, że najbardziej, bo o 18,3 proc. do niespełna 4,08 mld zł, spadły w 2015 r. przychody z usług telefonii stacjonarnej. O 28,1 proc. – do niemal 1,5 mld zł, wzrosły przychody z radia i telewizji kablowych. Przychody z dostępu do internetu i transmisji danych wyniosły niemal 14 mld zł, a przychody z usług telefonii komórkowej skurczyły się o 1,2 proc. do niespełna 20,3 mld zł. W 2015 r. usługi w zakresie telefonii stacjonarnej świadczyło 136 operatorów, którzy prowadzili usługi w ramach połączeń lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych. W telefonii ruchomej liczba abonentów wynosiła 56,3 mln i była o 2,3% mniejsza niż w końcu 2014 r. Na 100 mieszkańców przypadało 146,4 abonentów. Rynek usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w 2015 r. nadal powiększał się. Na koniec roku korzystało z usług Internetu szerokopasmowego ok. 14 mln użytkowników, tj. ok. 15% więcej niż przed rokiem. Na rynku telefonii stacjonarnej w 2015 r. działało 136 operatorów – 26 operatorów mobilnych, 476 operatorów usług VoIP i 2533 ISP. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

źródło: UKE