Cele Komisji Europejskiej do 2025 r. i przegląd ram regulacyjnych

Cele Komisji Europejskiej do 2025 r. i przegląd ram regulacyjnych. 14 września 2016 r. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii w 2016 r. Jednocześnie Komisja zaproponowała przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji oraz wskazała nowe inicjatywy dotyczące zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków odnośnie do dostępu do internetu. Celem tych propozycji jest pobudzenie inwestycji w sieci o wysokiej przepustowości i przyspieszenie upowszechniania publicznego dostępu do WiFi.
Komisja przedstawiła trzy cele strategiczne, które należy osiągnąć do 2025 r.:
– Dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości, tzw. łączności gigabitowej (umożliwiającej użytkownikom pobieranie/wysyłanie 1 Gb danych na sekundę) dla wszystkich głównych podmiotów pobudzających rozwój społeczno-gospodarczy, tj.: szkół, uniwersytetów, ośrodków badawczych, węzłów transportowych, wszystkich podmiotów świadczących usługi publiczne (tj. szpitale i organy administracji) oraz przedsiębiorstw opartych na technologiach cyfrowych.
– Dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s dla wszystkich gospodarstw domowych w Europie, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.
– Niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji ( 5G ) na wszystkich obszarach miejskich, a także głównych dróg i kolei. Celem pośrednim do realizacji w terminie do 2020 r. jest zapewnienie dostępnego komercyjnie zasięgu 5G przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.
Realizacja tych celów nie będzie możliwa bez ogromnych inwestycji. Dlatego Komisja zaproponowała również nowy europejski kodeks łączności elektronicznej. Nowe przepisy mają zwiększać atrakcyjność inwestycji w nową infrastrukturę najwyższej jakości z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorstw z całej UE.
Propozycja nowych ram prawnych dla łączności elektronicznej przewiduje następujące cele:
Czytaj dalej …

źródło: UKE