Jednolity tekst Ustawy Prawo Telekomunikacyjne

Jednolity tekst Pt. W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1489 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Obwieszczenie dostępne jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

źródło: UKE