WSA oddalił skargi KIGEiT i PIKE

WSA oddalił skargi KIGEiT i PIKE. Wyrok w sprawie decyzji Prezesa UKE nakładających na Telekomunikację Polską S.A. obowiązków regulacyjnych. W dniu 22 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) rozpoznał sprawę ze skarg Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 9 października 2015 r. nr DART-SMP-6041-6/14(60) utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 listopada 2014 r. znak: DART-SMP-6041-6/14(22) stwierdzającą wygaśnięcie z dniem 7 października 2014 r. decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 28 kwietnia 2011 r. nr DART–SMP–6040-1/10(47) w sprawie określenia rynku właściwego jako krajowego rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, z wyłączeniem obszarów gminnych, określonych w pkt 1 Załącznika nr 1 do tej decyzji, ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, z wyłączeniem obszarów gminnych, określonych w pkt 1 Załącznika nr 1 do tej decyzji, występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej; wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Orange Polska S.A.) jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, z wyłączeniem obszarów gminnych, określonych w pkt 1 Załącznika nr 1 do tej decyzji oraz nałożenia na Telekomunikację Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) obowiązków regulacyjnych. WSA oddalił skargi w całości
Czytaj dalej …

źródło: UKE