Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym, dnia 14 września 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażoną w dniu 22 września 2016 r.

[ jak wspominaliśmy już wcześniej, w informacji o powołaniu nowego Prezesa UKE przez Sejm – życzymy, aby oba podmioty, tj.: UKE oraz Ministerstwo Cyfryzacji – wypracowały taki model zmian w ustawie Prawo Telekomunikacyjne oraz aktach korespondujących, aby realnie zmotywować operatorów sieci do działania w zakresie poszerzania zasięgu, czyli udostępnienia dostępu do sieci tym, którzy upływu bez mała 20 lat telefonii GSM w Polsce nie mają dostępu do usług, zaś w zakresie pozyskiwania nowych częstotliwości operatorzy zarówno z regulatorem, jak i z klientami bawią się w “ciuciubabkę” wciąż udając, że inwestują w zasięg. Praktycznie nowe częstotliwości są dokładane do już istniejących stacji bądź są narzędziem walki konkurencyjnej z pozostałymi graczami, powodując ograniczanie im dostępu nich dostępu. Realne poszerzanie zasięgu natomiast nie następuje. Ponieważ, jak wiele razy podkreślaliśmy – częstotliwości są nade wszystko dobrem narodowym i powinny służyć obywatelom w realizacji usług telekomunikacyjnych i przyczyniać się do poszerzania dostępu do usług – takie zachowanie operatorów i poniekąd ciche przytakiwanie tej sytuacji przez organy Państwa jest niedopuszczalne. Reasumując – tym razem liczymy na diametralne zmiany w tej materii – dop. red. ]

źródło: UKE / wł