WSA oddalił skargę KIGEiT

WSA oddalił skargę KIGEiT. W dniu 21 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej “WSA”) ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej “KIGEiT”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 lipca 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-3/11(611), w części utrzymującą w mocy, a w pozostałej części uchylającą i w tym zakresie rozstrzygającą co do istoty sprawy, decyzję Prezesa UKE z dnia 2 czerwca 2014 r. nr DHRT-WORK-6082-3/11(448) zatwierdzającą projekt zmiany “Oferty ramowej określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostęp do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych”. WSA oddalił skargę w całości
Czytaj dalej …

źródło: UKE