Jednolity tekst ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Jednolity tekst ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1537 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Obwieszczenie dostępne jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

źródło: UKE