Wyniki konsultacji decyzji w sprawie zmiany oferty SOR

Wyniki konsultacji decyzji w sprawie zmiany oferty SOR. Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. w zakresie wprowadzenia do Oferty SOR mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci i listy Punktów Dostępu do Usługi. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (dalej także jako „Oferta SOR”), w zakresie wprowadzenia do Oferty SOR mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) i listy Punktów Dostępu do Usługi (PDU)
Czytaj dalej …

źródło: UKE