30 października 2016 r. nastąpi zakończenie Programu Paszport Korzyści

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Organizatorzy Programu Paszport Korzyści: Polkomtel Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., PLUS BANK S.A., Paszport Korzyści Sp. z o.o. informują, że z dniem 30 października 2016 r. nastąpi zakończenie Programu Paszport Korzyści. W związku z zakończeniem Programu Paszport Korzyści, Korzyści naliczane będą jedynie za zakupy u Partnerów Programu, które zostały skutecznie dokonane do dnia 30 października 2016 r. Zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu w brzmieniu, które wchodzi w życie z dniem 30 października 2016 r. Uczestnik Programu może wykorzystać uzyskane Nagrody oraz Korzyści w terminie do 31 stycznia 2017 r. Wraz z zakończeniem Programu Paszport Korzyści z dniem 30 października 2016 r. zakończą się następujące promocje:
– “Prywatne leczenie nie musi być drogie”, której organizatorem jest Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
– „Ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających za granicę”, której organizatorem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
– „Oferta Stała – Paszport Korzyści”, której organizatorem jest KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie.
Organizatorzy Programu Paszport Korzyści informują, że w związku z zakończeniem Programu Paszport Korzyści, z dniem 30 października 2016 r. odwołują Zasady uzyskiwania Korzyści przez Uczestników dokonujących zakupów u poszczególnych Partnerów Programu. Szczegóły na podstronie www.paszportkorzysci.pl/oferta

żródło: Grupa Cyfrowy Polsat