NGA: Prezes UKE wszczyna postępowanie w sprawie danych inwentaryzacyjnych

Prezes UKE wszczyna postępowanie w sprawie danych inwentaryzacyjnych. W związku z opublikowaną 16 września br. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji listą białych plam NGA, przedsiębiorcy telekomunikacyjni wskazują na niepoprawność danych inwentaryzacyjnych. Mając na względzie powyższe Prezes UKE wszczyna postępowania administracyjne, mające na celu ustalenie, czy podmioty wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków poprawnego przekazania danych o istniejącej infrastrukturze i świadczonych usługach telekomunikacyjnych, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 r., wynikających z art. 29 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

źródło: UKE