Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji chce być aktywnym partnerem na arenie europejskiej i wspomagać proces legislacyjny w sferze cyfryzacji, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena.  W tym celu określiliśmy nasze stanowisko kierunkowe wobec każdej przynależnej do kompetencji MC inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC)
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji