Wyniki testu zawężania marży (Testu MS)

Wyniki testu zawężania marży (Testu MS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 23 września 2016 r. do 30 września 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone testy zawężenia marży (Testy MS) w odniesieniu do usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcjach “do 10240/1024 kbit/s”, “20480 kbit/s”, “do 80000 kbit/s”, występujących jako usługi wiązane z usługami dodatkowymi: VoIP, TV, obowiązujących na terenie całego kraju. Pełne informacje o wyniku Testu MS zostały zawarte w załączonym pliku

źródło: UKE