Konsultacje projektu decyzji dla Orange Polska – zakres 450 MHz

Konsultacje projektu decyzji dla Orange Polska. Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres. Z dniem 6 października 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres, zwanego dalej “projektem decyzji Prezesa UKE”. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 7 listopada 2016 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w godzinach 8:15 – 16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem: “Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.” oraz w  formie elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja450MHz@uke.gov.pl
Czytaj dalej …

źródło: UKE