Marcin Cichy Prezesem UKE

Marcin Cichy Prezesem UKE. Marcin Cichy oficjalnie objął urząd Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Marszałek Marek Kuchciński wręczył mu akt powołania. Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 14 września 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażoną w dniu 22 września 2016 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

źródło: UKE