Plusforum – rzetelność informacji dla klienta i jakość modernizacji sieci w grupie Polkomtela

Na kanwie informacji o wyłączeniach przez Polkomtel stacji GSM only otrzymaliśmy mnóstwo maili od naszych Czytelników, w tym również te, które wskazują na linki z informacjami od osób, podpisujących się w witrynie plusforum.pl jako “Specjalista Plusa”, co sugeruje pracowników operatora. Z ciekawości zainteresowaliśmy się udzielanymi odpowiedziami i niestety, okazuje się, że albo odpowiedzi są nieprecyzyjne, np. “zostanie uruchomione pasmo 3G”, co wbrew pozorom z jakościowego punktu widzenia nie jest dla klienta jednoznaczne, bo albo ma lichy i wiele razy nadmiernie zakłócony UMTS900 albo w miarę stabilny dostęp do sieci w paśmie UMTS2100. Innym razem klient otrzymuje informację, że w danej stacji działa UMTS2100, a to nieprawda, ponieważ na wspomnianej stacji działa UMTS900 i potwierdzają to nasze bieżące testy w terenie. Wielokrotnie w odpowiedziach mylone są również numery stacji, co już zupełnie przekłamuje rzeczywistość. W związku z powyższym, być może już w najbliższym czasie – spróbujemy współuczestniczyć we wsparciu klienta w witrynie plusforum.pl, wskazując jednocześnie uchybienia w odpowiedziach konsultantów operatora, czy zaprzeczając teoriom choćby takim, jak w wątku tutaj, gdzie możemy przeczytać: ” […] co prawda to tylko lokalna stacja przeznaczona na potrzeby kopalni, ale tak – w ostatnim czasie pojawiły się plany co do uruchomienia na niej U900 […] “. Chodzi o stację BT-33730, w miejscowości Niwnice, gdzie jest zlokalizowana kopalnia “Nowy Ląd”, obecnie jeden z podmiotów KGHM. Być może, wedle wiedzy konsultanta, czy osób udzielających mu odpowiedzi – taki obraz rzeczywiście w świadomości tkwi. Pozostaje pytanie o interpretację: “co autor miał na myśli, udzielając odpowiedzi ? “. Czy to, z myślą o kim / o czym stacja była zbudowana, czy to, komu dziś – czyli obecnie – ma służyć ? Jeśli mamy na względzie drugi wariant, to przypominamy planistom Polkomtel, że oprócz kopalni “Nowy Ląd” – Niwnice, to spora miejscowość z potencjalnymi klientami sieci, którzy dziś niespecjalnie chcą podpisywać umowy o świadczenie usług z Plusem, ponieważ profil GSM only na splicie antenowym im nie odpowiada. Po drugie, przez Niwnice biegnie trasa kolejowa: Jelenia Góra – Lubań – Nowogrodziec – Bolesławiec – Wrocław i pociągi tamtędy naprawdę jeżdżą. Po trzecie, miejscowości w sąsiedztwie Niwnic, czyli stacji BT-33730 mają kłopot z odebraniem jakiegokolwiek sygnału nawet na zewnątrz budynków. Zadajmy więc pytanie, czy ta stacja rzeczywiście służy tylko kopalni i co można zrobić, aby nie stwarzać “przysłowiowej pozoracji pola walki dla zmylenia przeciwnika” – tu: również bez korzyści własnych i nie “utopić pieniędzy” bez urealnienia wartości stacji ? Naszym zdaniem, stacja BT-33730, z dołożonym UMTS900 nie przyniesie specjalnych korzyści ani operatorowi, ani klientom. Nawet wtedy, kiedy zlikwiduje się ten nieszczęsny, pracujący dziś antenowy split. Po pierwsze, dla poszerzenia obszaru jej pokrycia należy podnieść zestawy antenowe o conajmniej 5-6 metrów, po drugie – w tym samym celu – należy dołożyć do stacji czwarty sektor, aby dać realny i nowy zasięg sieci, w tym dostęp do usług DATA tam, gdzie dziś go nie ma. Wracając do lektury plusforum.pl i udzielanych tam odpowiedzi, wziąwszy pod uwagę nasze wieloletnie analizy sygnału na obszarze całego kraju – jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że planiści i radiowcy marnują pieniądze właściciela Polkomtela. Z jednej strony dlatego, że stacje “modernizuje” się poprzez bezmyślne dokładanie kolejnych pasm, tu: UMTS900, bez wnikania w to, co zmieniło się w czasie i w przestrzeni wokół stacji od momentu jej wybudowania do dziś, po drugie – nie analizuje się tego, co można zmienić “in plus” dla obszaru pokrycia i jakości pokrycia po wspomnianych modernizacjach. Jeśli sprawy wokół modernizacji sieci w grupie będą toczyły się nadal takim trybem, to za moment okaże się, że wydano kolejne niemałe pieniądze, z efektem conajmniej miernym i należy zainwestować drugie tyle, żeby wybudować kolejne stacje, które skorygują błędne decyzje, podjęte przy planie modernizacyjnym lub zacząć naprawiać buble, które pracują, a które przy szablonowym podejściu do tematu po prostu zrealizowano przez zwyczajny automatyzm, bez spojrzenia na to, co działa, jak działa i jak to można zoptymalizować ? Oprócz stacji BT-33730 można wymieniać wiele innych, wobec których plany modernizacyjne są wątpliwej reputacji. Ot, choćby stacja BT-33499. Wedle informacji, udzielanych klientom na plusforum.pl – zakładane jest dołożenie do stacji UMTS2100. Ruch, oczywiście jak najbardziej uzasadniony, albowiem maszt jest wysoko i UMTS900 byłby śmietnikiem dla sąsiadujących stacji. Niemniej, ze względu na swoją lokalizację w obszarze stricte turystycznym – w trybie pilnym powinna być rozbudowana do czterech sektorów. Po pierwsze dlatego, żeby zoptymalizować i rzeczywiście pokryć sygnałem jak największą część drogi wojewódzkiej pomiędzy Świeradowem-Zdrój a Szklarską Porębą, po drugie dlatego – że praktycznie na 95 % szlaku od Stogu Izerskiego, przez schronisko “Chatka Górzystów”, “Orle”, w kierunku Polany Jakuszyckiej nie ma dziś żadnego sygnału sieci, a mógłby być. Oczywiście, warto przystanąć nad tym, co operator zbudował i jak utrzymuje w zakresie dostępności sektorów i pasm stacje w mieście Świeradów-Zdrój ( na przykład: tylko dwa sektory na maszcie “Emitela”, na Górze “Zajęcznik” i brak pokrycia w kierunku kolei gondolowej oraz przejścia granicznego [BT-33281], tylko dwa sektory na hotelu “Malachit” przy wjeździe do miasta od strony Szklarskiej Poręby [ BT-34520], dwa sektory DCS only na schronisku “Na Stogu Izerskim” [ BT-34538], czy wciąż tylko dwa sektory na Polanie Jakuszyckiej [BT-34530], przy przejściu granicznym, przy braku sektora na trasę biegową oraz sektora na południowy-wschód, w kierunku Karkonoszy, gdzie są braki sygnału na szlakach. Dla przykładu, po integracji w ramach Networks!, na maszcie Orange, tuż obok – dołożono do stacji przy granicy trzeci sektor, stąd jakość pokrycia T-Mobile oraz Orange jest tu od tego momentu diametralnie lepsza niż Plusa. Do tego warto dodać brak obecności operatora na maszcie “Emitela” na Stogu Izerskim, przy “Łączniku” – wyjściu na szlak w kierunku granic trzech państw oraz na zachód ku Polanie Jakuszyckiej. Na samym schronisku “Orle”, w Górach Izerskich również można byłoby wybudować stację, ponieważ ruch turystyczny odbywa się tu zarówno latem, jak i zimą, przy czym latem dodatkowo jest to malowniczy szlak rowerowy, zaś zimą narciarska trasa biegowa. Istotne, jak wskazano wyżej – iż Polkomtel mając potencjał w postaci wybudowanych stacji – choćby na maszcie na terenie kopalni “Stanisław” w Jakuszycach [BT-33499], czy innych, które wymieniliśmy – udaje, że problemu nie ma, a jeśli modernizacje się odbywają – stare problemy, dotyczące jakości pokrycia, czy pokrycia jako takiego pozostają – ponieważ samo dołożenie pasm, bez kreatywnego podejścia do cytowanych działań – nic w tej materii nie zmienia. Podobnie jest też w miejscowości Pławna, przy drodze wojewódzkiej nr 297: Jelenia Góra – Zielona Góra, gdzie na odcinku od Pławnej po rogatki powiatowego miasta Lwówek Śląski, operator na odcinku około 12 kilometrów nie ma zasięgu sieci, mimo przewagi nad konkurentami w postaci stacji, której pozostali nie posiadają – właśnie w miejscowości Pławna [ BT-34519]. Stacja pracuje tylko w GSM i to bez optymalizacji względem topografii terenu. Wystarczyłoby mechanicznie podnieść pierwszy sektor, antenę wymienić na bardziej kierunkową, ponadto dołożyć czwarty sektor, stację rozbudować o dodatkowe pasma i jej jakość uległaby diametralnej zmianie. Co ciekawe, kilka kilometrów wcześniej Plus jest obecny na maszcie Orange w miejscowości Golejów. Stacja pracuje w GSM/UMTS900 na trzech sektorach. To, że podmioty Networks! dysponują czterema sektorami i w zakresie pasm lepiej doposażyły stację na tym samym maszcie – planistom w Polkomtelu do myślenia nie dało. Kolejna stacja, w GSM only pracuje na wschód od Lwówka Śląskiego, w miejscowości Bielanka [ BT-34736 ], a to wielka strata dla jakości sieci, ponieważ to stacja radiowo sąsiadująca ze stacją w Pielgrzymce, która jest wyposażona w pełni [ trasa Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica – A4 ]. Kolejne “perełki”, to tylko dwa sektory, znów w GSM only, na własnym !!! maszcie w miejscowości Bartnica [ BT-30619] w Kotlinie Kłodzkiej, przy trasie od Wałbrzycha do Kłodzka, czy GSM only na stacji w Ścinawce Górnej [ BT-34318], na maszcie Orange – również w Kotlinie Kłodzkiej. Rozwadze optymalizacyjnej operatora poddajemy dalej choćby stację na maszcie T-Mobile w miejscowości Kliczków, w powiecie bolesławieckim ( GSM only, BT-34507 ), w Gostkowie [ BT-30516, GSM/LTE800 ], czy w Starych Bogaczowicach [ BT-30627]. Na koniec wspomnijmy, iż Plus jako jedyny z operatorów wiodących, z własną ogólnopolską infrastrukturą – nie ma zasięgu sieci na Górze Śnieżka w Karkonoszach, posiada archaicznego “dwusektorowca” przy schronisku “Strzecha Akademicka”, gdzie powinny być cztery sektory, zgodnie z biegiem szlaków turystycznych, a ponadto dotąd nikt nie pomyślał, że może warto uruchomić stacje przy schroniskach: “Dom Śląski” oraz “Pod Łabskim Szczytem” w Karkonoszach. Dwa sektory na Górze “Rudnik” w Kowarach [ BT-33265 ], co powoduje brak pokrycia dojazdu do granicy Państwa na Przełęczy Okraj i widok stacji operatorów czeskich na dachu restauracji tuż przy granicy z Polską mówi sam za siebie. O braku zasięgu Plusa w turystycznych: Zachełmiu, w Przesiece, w Sosnówce Górnej mimo stacji ( wciąż GSM only ) w Sosnówce [ BT-34535 ], bo brakuje w niej południowego sektora, czy w Podgórzynie Górnym, bo tu również w stacji Podgórzyn brakuje czwartego sektora [ 33473 ] – chyba już ze zwykłej litości mówić nie wypada. A jeśli dołożymy do tego zupełny brak sygnału sieci przy schronisku “Odrodzenie” w Karkonoszach, przy obecności stacji operatorów czeskich tuż obok, to cały trud i marketing Polkomtela, w tym – jak wspomniano wcześniej, też niemało wydanych pieniędzy przez nieprzemyślaną modernizację – idzie w przysłowiowe błoto. Ciekawych lektury plusforum.pl, w temacie planów modernizacji sieci, którą wiele razy uznajemy za nierozsądne wyrzucanie pieniędzy właściciela – zapraszamy tutaj

źródło: informacja własna