Cisco i Thales wprowadzają innowacyjne rozwiązania dla cyber-bezpieczeństwa

Cisco i Thales wprowadzają innowacyjne rozwiązania dla cyber-bezpieczeństwa. Cisco i Thales uruchomiły certyfikowane rozwiązania do efektywnego wykrywania i analizowania cyber-ataków. Te innowacyjne rozwiązania pozwalają skutecznie chronić krajowych operatorów infrastruktury teleinformatycznej przed cyber-atakami. Trzy miesiące po podpisaniu porozumienia o strategicznym partnerstwie, Cisco i Thales oferują innowacyjne certyfikowane rozwiązania Anti-Malware. Zapewniają one skuteczne wykrywanie zagrożeń łatwiejszą ich analizę i skuteczną obronę poprzez neutralizację ataku. Nowe rozwiązania dedykowane są krajowym operatorom infrastruktury krytycznej. Cisco i Thales zaprojektowali modułową ofertę neutralizacji ataków w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązania są wspierane i zabezpieczane przez globalną sieć CSOC Thales (Cyber Security Operation Center) z centrum operacyjnym w Elancourt we Francji. Sprzedawana przez Thales, wspólna, zintegrowana oferta opiera się na trzech filarach:
– rozwiązaniach dotyczących cyber-bezpieczeństwa Cisco, przechowywanych na infrastrukturze Thales,
– projektowaniu certyfikowanej architektury informatycznej,
– stworzeniu niezależnej platformy wywiadowczej zdolnej do wykrywania cyber-ataków i ich analizy.
– Dzięki naszej współpracy z Thales oferujemy organizacjom nowe spojrzenie na wyzwania transformacji cyfrowej. Dzięki wspólnej pracy, udało się stworzyć certyfikowane rozwiązania dotyczące cyber-bezpieczeństwa, które w pełni wykorzystują unikalne doświadczenia firmy Cisco – powiedział Robert Vassoyan, Prezes Cisco Francja. – Thales i Cisco pracowali ręka w rękę, aby opracować zupełnie nowe rozwiązania. Gwarantujemy suwerenności systemów cyber-bezpieczeństwa na podstawie certyfikowanej architektury dotyczącej bezpieczeństwa firmy Thales. Proponujemy wspólną ofertę, która łączy w sobie najlepsze funkcje obu firm – powiedział Marc Darmon, Executive Vice President, Thales Secure Communication & Information Systems

źródło: Thales