Sąd Apelacyjny oddalił apelację P4

Sąd Apelacyjny oddalił apelację P4. Sąd Apelacyjny oddalił apelację P4 od decyzji Prezesa UKE dotyczącej znaczącej pozycji rynkowej na rynku zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 sp. z o.o. oraz obowiązków regulacyjnych. W dniu 7 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał sprawę z powództwa spółki pod firmą P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 grudnia 2012 r. nr DART-SMP-6040-10/11(49) dotyczącej znaczącej pozycji rynkowej na rynku zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (sieci komórkowej) P4 sp. z o.o. oraz obowiązków regulacyjnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację P4 sp. z o.o.
Czytaj dalej …

źródło: UKE