SOKiK oddalił odwołanie Netii

SOKiK oddalił odwołanie Netii. Wyrok w sprawie odwołania Netii S.A. od decyzji Prezesa UKE odnoście odmowy zmiany umowy o połączeniu sieci pomiędzy T-Mobile S.A. i Netia S.A. oraz umorzenia postępowania w zakresie zmiany umowy w zakresie stawek FTR. W dniu 10 października 2016 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się sprawa z odwołania Netii S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia 11 grudnia  2014 r. , nr DHRT-WWM-6080-4/12(57) w przedmiocie:
– odmowy zmiany umowy o połączeniu sieci pomiędzy T-Mobile S.A. i Netia S.A. w zakresie stawek za zakańczanie połączeń w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej (stawek FTR) w sieci T-Mobile S.A. mających obowiązywać po doręczeniu przedmiotowej decyzji,  oraz
– umorzenia postępowania w zakresie zmiany umowy w zakresie stawek FTR w sieci Netia S.A. oraz T-Mobile S.A., które miały obowiązywać przed dniem doręczenia decyzji
Sąd wyrokiem oddalił odwołanie
Czytaj dalej …

żródło: UKE