Czwarte forum zainteresowanych stron BEREC – Zwiększenie łączności i innowacji w Europie

Czwarte forum zainteresowanych stron BEREC – Zwiększenie łączności i innowacji w Europie. 17 października odbędzie się czwarte forum zainteresowanych stron zorganizowane przez BEREC w Brukseli. To jedno z najważniejszych wydarzeń w sektorze telekomunikacyjnym. W tym roku będzie ono ukierunkowane na kwestie dotyczące programu prac BEREC na 2017 r., a także na bieżący przegląd ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej.
W ramach forum możliwe będzie omówienie w szczególności dwóch istotnych kwestii:
– zapewnienia łączności każdemu obywatelowi europejskiemu
– ułatwienia rozwoju gospodarki cyfrowej.
Oczekuje się, że w forum weźmie udział około 220 uczestników, którzy będą prowadzić dyskusje z prelegentami, w tym wiele podmiotów ze środowiska łączności i środowiska cyfrowego. Jakie rozwiązania mogą przyczynić się do zapewnienia łączności każdemu obywatelowi ?
Czytaj dalej …

źródło: UKE