Usługi machine to machine w Polsce

Usługi machine to machine w Polsce. Urząd Komunikacji Elektronicznej prezentuje opracowanie dotyczące usług „machine to machine” (M2M) w Polsce. Komunikacja między urządzeniami może odbywać się zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo. W opracowaniu skupiono się tylko na usługach realizowanych za pośrednictwem sieci komórkowych. Analiza przedstawia nasycenie oraz sposób wykorzystania usług M2M w Polsce na podstawie danych przekazanych przez czterech operatorów infrastrukturalnych:
– Orange Polska S.A.,
– Polkomtel sp. z o.o.,
– T-Mobile Polska S.A.,
– P4 sp. z o.o.
Karty M2M stanowiły na koniec 2015 r. ok. 4% wszystkich kart SIM. Na koniec czerwca 2016 r. w modelu M2M aktywnych było 2,23 mln kart SIM. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 45%.
Najistotniejszymi kategoriami usług dla poszczególnych operatorów z punktu widzenia liczby kart SIM typu M2M były transport, ochrona i monitoring zapasów, tzw. inteligentny dom oraz monitorowanie zużycia mediów. Generowany w ramach M2M ruch był niewielki – 0,02% w przypadku transmisji danych i 0,26% w przypadku wiadomości SMS – co jest zgodne z charakterystyką tego typu rozwiązań. Globalny trend wskazuje, że usługi M2M będą się dynamicznie rozwijać. Relatywnie mała wielkość ruchu sprawia, że rozwój ten w Polsce będzie możliwy w oparciu o obecnie zaprojektowane sieci. Pełne opracowanie „Nasycenie usługami M2M oraz sposób ich wykorzystania w Polsce” można znaleźć tutaj

źródło: UKE