Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016
– Sprzedaż oraz sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadły o 14% rdr., głównie z powodu słabszych wyników segmentu Networks (spadek o 19%).
– Negatywne trendy z pierwszej połowy 2016 roku nasiliły się. Głównym powodem jest mniejsze zapotrzebowanie w obszarze internetu mobilnego, głównie na rynkach o słabym otoczeniu makroekonomicznym.
– Marża brutto zmniejszyła się do 28,3% (33,9%) rdr.
– Marża operacyjna zmalała do 0,7% (8,6%) rdr. Głównie z powodu mniejszej marży brutto i niższej sprzedaży, częściowo amortyzowanych przez mniejsze koszty operacyjne.
– Program efektywnościowy przebiega zgodnie z plane Wprowadzane są krótkoterminowe działania zmierzające do zmniejszenia kosztów sprzedaży oraz dostosowanie działalności do obecnej sytuacji rynkowej.
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -2,3 mld SEK (1,6). Podejmowane są działania operacyjne i strukturalne, mające na celu poprawę w krótko i długoterminowym okresie
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson